Bestuur

Het bestuur van de Radio Elektronica Club is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Rien Brands PD5V (sinds april 2019)
  • Secretaris:  Frans de Keijzer, sinds februari 2015)
  • Penningmeester: Nel van Ooijen PD2NEL (sinds februari 2018)

Wij zijn een officiële vereniging zijn werken volgens de daarvoor geldende principes. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Algemene Ledenvergadering de hoogste zeggenschap binnen de club heeft en het bestuur kiest, dat er binnen het bestuur een taak- en rolverdeling wordt gemaakt (voorzitter, secretaris, penningmeester), dat er een kascontrole wordt uitgevoerd, enz. De informele status van de club betekent ook dat deelname aan clubactiviteiten altijd voor eigen risico is en dat de club dus niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of letsel voortvloeiend uit een clubactiviteit.